کفش کاویان مدل ناژین

769,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 5 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل ارنواز

899,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 7 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل شیده

679,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 3 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل دلکش

749,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 7 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل پریماه

699,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 5 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل آرمان

753,000 تومانجفت
 • کشور: IRAN
 • رویه و آستر کامل چرم طبیعی
 • زیره تزریقی و مقاوم در برابر سایش
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل آرش

748,000 تومانجفت
 • کشور: IRAN
 • رویه و آستر کامل چرم طبیعی
 • زیره تزریقی و مقاوم در برابر سایش
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل پرتو

749,000 تومان
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 5 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل آروشا _ کرو

810,000 تومانجفت
 • کشور: IRAN
 • مدل پاشنه کوبایی
 • ارتقاع پاشنه 7 سانتی متر
 • آستر چرم طبیعی بزی
 • زیره PVC مرغوب
 • جورابگیر چرم طبیعی بزی
 • رویه چرم طبیعی گاوی
 • پنجه با پهنای متوسط
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا

کفش کاویان مدل بوذرجمهر

754,000 تومانجفت
 • کشور: IRAN
 • رویه و آستر کامل چرم طبیعی
 • زیره تزریقی و مقاوم در برابر سایش
 • تولید شده در تبریز
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا